«»

optionsclose
thiết lập lại
hiển thị {hit} bài đăngyou have hiddendone<<<<< x.trc1 to 13 về 13 tiếp >

Branch Manager Corporation In Hanoi (Hanoi) hide this posting restore this posting

Production Manager/Supervisor (Piping Extrusion ; $1500-$2000) (H Nam) hide this posting restore this posting

QA Manager (Electronics; $1500) (Hanoi) hide this posting restore this posting

Human Resources Manager/ Manufacturing (Go Vap) hide this posting restore this posting

Automation Manager (Garment; $1700) (H Nội) hide this posting restore this posting

QA Senior Auditor (2500$+, Garment) (Thái Bình) hide this posting restore this posting

NEED Deputy General Director (Furniture; Chinese speaking, $4000) (Tây Ninh) hide this posting restore this posting

QA Supervisor (Logistics field; $750) (Long An) hide this posting restore this posting

QC Team Leader (Garment, $1200) (HCM) hide this posting restore this posting

Trợ Lý Trưởng Phòng QA ($1500) (Hai Duong) hide this posting restore this posting

Looking for cloth manufacturer (Everett) hide this posting restore this posting

Merchandiser (Hai Duong, $2500) KOREAN; TH376 hide this posting restore this posting

Planning Manager (Hai Duong; $3000) KOREAN, Th377 hide this posting restore this posting

K. tìm thấy các mục đc s.x
includes hidden postings×
đóng toàn m.hình
hiển thị {hit} bài đăngyou have hiddendone<<<<< x.trc1 to 13 về 13 tiếp >
yêu thích không yêu thích ẩn không bị ẩn nữa