«»

optionsclose
thiết lập lại
hiện ... {total} tin<<<<< x.trc1 to 15 về 15 tiếp >

Production Manager (Packaging, $1500) (HCM) hide this posting restore this posting

QC Team Leader (Garment, $1700) (HCM) hide this posting restore this posting

Production Manager (Furniture; $1300) (Đồng Nai) hide this posting restore this posting

IE Supervisor/ Trưởng phòng định mức ($850) (Nam Dinh) hide this posting restore this posting

QA Manager (Wood; $1200) (Đồng Nai) hide this posting restore this posting

QC Supervisor ($750) (Long An) hide this posting restore this posting

Human Resources Manager/ Manufacturing (Go Vap) hide this posting restore this posting

Giám đốc Nhà máy gia dụng ($3000 - $5000) (Hà Nam) hide this posting restore this posting

Business Planning Assistant Manager (Audit & Innovation; $1500) (Ha Nam) hide this posting restore this posting

Maintenance Manager ($2000) (Bắc Ninh) hide this posting restore this posting

QA Deputy Manager (Electronics; $1000) (Hà Nội) hide this posting restore this posting

Production Manager (Electronics; $2000+) (Bắc Ninh) hide this posting restore this posting

Branch Manager Corporation In Hanoi (Hanoi) hide this posting restore this posting

Production Manager/Supervisor (Piping Extrusion ; $1500-$2000) (Hà Nam) hide this posting restore this posting

QA Manager (Electronics; $1500) (Hanoi) hide this posting restore this posting

K. tìm thấy các mục đc s.x
đóng toàn m.hình
hiện ... {total} tin<<<<< x.trc1 to 15 về 15 tiếp >
yêu thích không yêu thích ẩn không bị ẩn nữa