«»

tùy chọnđóng

giá
m2
có sẵn







thiết lập lại
hiện ... {total} tin<<<<< x.trc1 to 100 về 748 tiếp >

làm cho bài đăng này được yêu thích Convenient room for rent with small Balcony - USD 365 24m2 - (District 3, Vo Van Tan) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice room for rent in downtown of District 3 for 265 USD 16m2 - (District 3, Vo Van Tan) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Room for rent in Phu Nhuan district from$265 ₫6000000 28m2 - (HCMC) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích SERVICED ROOM - DISTRICT 3 - 3,000,000vnd/month ₫3000000 15m2 - (HCMC, District 3) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích HewaHome, Breakfast Included. (opp CGV Thao Dien Pearl, District 2) ₫105 40m2 - ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích HewaHome, Breakfast Included. (opp CGV Thao Dien Pearl, District 2) ₫105 40m2 - ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích ROOM FOR RENT IN DISTRICT 1-JAPANESE QUARTER-ONLY 195 USD ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích 270usd: service room on Nguyen Thi Minh Khai Str, D.1 for rent (Near Le Duan street) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích 330usd for 1 apartment (Le Van Sy street) (Near Ramana Hotel) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích 280usd for nice room at Phan ngu, D.1 (near Le Van Tam park) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích 250usd for private room with kitchen on Nam Ky Khoi Nghia, D.3 (opposite Vinh Nghiem Pagoda) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Studio for rent on D2 street, $330 per month ₫330 35m2 - (Binh Thanh District) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Studio for rent on D5 street, $330 per month ₫330 40m2 - (Binh Thanh District) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích New rooms for rent Good location District 3 (115/1B Trần Quốc Thảo St, Dist 3, Ward 7) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích New rooms for rent, good location. (115/1B Trần Quốc Thảo St, Ward 7, District) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích $290-Apartment for rent fully furnished ₫290 50m2 - (Hang Xanh, Binh Thanh Dist) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Short term renting: Cozy room in lovely shared house ₫80 30m2 - (Thao Dien) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Subletting room from 6th October ₫6300000 15m2 - (Ho Chi Minh City) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice room for rent in D1 ₫550 50m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích One Bedroom Apartment for rent in D1 ₫550 50m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích The Great And Cheap Rooms Exactly As You Expect in D1 ₫550 50m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice & cheep room for rent in D1 ₫550 50m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Service Apartment for rent in D1 ₫550 50m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice Apartment for rent in D1 ₫550 50m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Studio Service Apartment for rent in D3 ₫490 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Master Room with Private Bathroom in HAGL1 - D7 - 250USD ₫250 22m2 - (HAGL1, D7, HCMC) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice room for rent in D3 ₫490 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice & cheep room for rent in D3 ₫490 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích The Great And Cheap Rooms Exactly As You Expect in D3 ₫490 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích 250usd for private room with kitchen on Nam Ky Khoi Nghia, D.3 (opposite Vinh Nghiem Pagoda) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích 280usd for nice room at Phan ngu, D.1 (Le Van Tam Park) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Cheap room to rent in a great sharing house ₫190 (ho chi minh) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice Apartment for rent in D3 ₫490 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Service Apartment for rent in D3 ₫490 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Studio Service Apartment for rent in D1 ₫350 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice room for rent in D2 ₫800 100m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích The Great And Cheap Rooms Exactly As You Expect in D1 ₫350 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice Apartment for rent in D1 ₫350 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice & cheep room for rent in D1 ₫350 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice & cheep room for rent in D1 ₫350 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích We own, we manage, we take care, one point of contact, no more despair ₫550 35m2 - (Contact Steve) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Two Bedroom Apartment for rent in D2 ₫800 100m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Service Apartment for rent in D1 ₫350 30m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích The Great And Cheap Rooms Exactly As You Expect in D2 ₫800 100m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice & cheep room for rent in D2 ₫800 100m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice Apartment for rent in D2 ₫800 100m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Service Apartment for rent in D2 ₫800 100m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Service Apartment for rent in D1 ₫800 100m2 - (HCM) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích URGENT !!! NICE BEDROOM FOR RENT 25m2 - (Dist. 7) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích "HARD TO FAULT" - A LARGE EXCELLENT ROOM - 380USD/MONTH 40m2 - (BINH THANH / DISTRICT 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích [Code 135NHC] -- Spacious room near the center city! ₫279 (Binh Thanh District) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích The Splendid Rooms In District 1 With Rentals Include Everything (Dien Bien Phu, Hai Ba Trung - Dist 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích new apartment! Cheap & Safe building Hoàng Văn Thụ Str. ₫390 50m2 - (Hoang Van Thu -Pho Quang - airport) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Safe rooms with elevator, basement @ Tan Binh District ₫220 22m2 - (Hoang Van Thu, airport) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Safe rooms with elevator, basement @ Tan Binh District ₫220 22m2 - (Hoang Van Thu, airport) ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Safe rooms with elevator, basement @ Tan Binh District ₫220 22m2 - (Hoang Van Thu, airport) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Safe rooms with elevator, basement @ Tan Binh District ₫220 22m2 - (Hoang Van Thu, airport) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Convenient room for rent, USD 285 19m2 - (District 3, Vo Van Tan) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Lovely, small, artistic room at good price in citycenter D1 ₫190 20m2 - (District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Clean Room with Nice Roomates ₫200 20m2 - (783 Tran Xuan Soan street, Dist 7) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích NEW, MODERN, INTERNATINAL HOUSE WITH QUIET, SPACIOUS ROOMS ₫299 25m2 - (Center of District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích NEW, MODERN, INTERNATINAL HOUSE WITH QUIET, SPACIOUS ROOMS ₫299 25m2 - (Center of District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Looking for a Rommate ₫250 (Hồ Chí Minh) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích "HARD TO FAULT" - A LARGE EXCELLENT ROOM WITH BALCONY- 400USD/MONTH ((BINH THANH / DISTRICT 1)) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Looking for a nice roomate, $1200/month ₫1000 30m2 - ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích $260-$280-$380/month - $15/day. No deposit (75/11 Nguyen Van Cu, p1, q ₫15 250m2 - (HCMC-Saigon) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích $260-$280-$380/month - $15/day. No deposit (75/11 Nguyen Van Cu, p1, q ₫15 250m2 - (HCMC-Saigon) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice room for rent near downtown_$230_Dist.3 (District 3) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích SHARE BEAUTIFUL VILLA,CHEAP PRICE ₫350 (District 7) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Good Rooms Can't Be Better Are Waiting For You ₫550 30m2 - (Dien Bien Phu, Hai Ba Trung - District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Splendid Rooms Are Deserved To Belong To You (Dien Bien Phu, Vo Thi Sau - District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích 18A NGUYEN THI MINH KHAI, DISTRICT 1 ₫250 (18A NGUYEN THI MINH KHAI, DISTRICT 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích ROOM FOR RENT IN DISTRICT 1-JAPANESE QUARTER-ONLY 195 USD ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích BUDGET Rooms in the Heart of District 1, HCM city, Viet Nam FOR RENT ₫260 35m2 - (nguyen trai st) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích [Code 118TQD]- International shared house in D3, Tran Quang Dieu Stree ₫255 (District 3) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích $320 Serviced room for rent on Nguyen Canh Chan St ,District 1 (Nguyen Cu Trinh Ward ,District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Looking for 4 House Mates ₫250 (Dinh Tien Hoang, District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích D1- Big room to rent in a great sharing house ₫350 (ho chi minh) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Room available in District 3 ($150) ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích $320 Serviced room for rent on Nguyen Canh Chan St ,District 1 (Nguyen Cu Trinh Ward ,District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Great room available in D3 with direct rooftop access ₫270 25m2 - (Le Van Sy, District 3) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice room, best deal! ₫250 25m2 - (District 7) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích NEW, MODERN, INTERNATINAL HOUSE WITH QUIET, SPACIOUS ROOMS ₫299 25m2 - (Center of District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Luxury Apartment Vo Van Tan Street, District 3 ₫1300 40m2 - (Vo Van Tan street, district 3) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Serviced apartment for rent, Nguyen Thai Binh, District 1 near Ben Tha ₫600 38m2 - (Nguyen Thai Binh Street, District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Special Apartment Le Thanh Ton District 1 With Good Location ₫700 40m2 - (Le Thanh Ton street, district 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Apartments rental services in Nguyen Thi Minh Khai street, District 1 ₫550 40m2 - (Nguyen Thi Minh Khai street, district 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice Serviced Apartment Nguyen Phi Khanh street, District 1 ₫500 40m2 - (Nguyen Phi Khanh street, District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Serviced apartment for rent, Tôn That Tung -- Pham Ngu Lao District 1 n ₫650 40m2 - (Ton That Tung Street, District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Mini Apartment For Rent In Ho Hao Hon Street, District 1 ₫350 25m2 - (Ho Hao Hon street, District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Good Location And Nice Serviced Apartment in Tran Hung Dao street, Dis ₫650 40m2 - (Tran Hung Dao Street, District 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Charming Serviced Apartment Thai Van Lung District 1 ₫50 40m2 - (Thai Van Lung Street) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Serviced and furnished one bedroom apartment, Dist 8 ₫450 42m2 - (56/60 Dương Bá Trạc, ward 2, district 8) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice Serviced Apartment For Rent Nguyen Cuu Van Street, Binh Thanh Dis ₫550 40m2 - (Nguyen Cuu Van Street, Binh Thanh) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice Serviced Apartment In Tran Binh Trong Street, District 5 ₫630 60m2 - (Tran Binh Trong Street, Distrci 5) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Big Serviced Apartment Nguyen Van Huong Street, Thao Dien with 70 Sqm ₫650 70m2 - (Nguyen Van Huong street, District 2) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Good Serviced Apartment For Rent In Calmett District 1 ₫500 35m2 - (Calmet street, district 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích 01 Rooms available in a big shared house 25m2 - (Distric 1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Private studio apt on Phan Van Han st., Binh Thanh ₫250 25m2 - (283A Phan Van Han, Binh Thanh Dist.) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

làm cho bài đăng này được yêu thích Private room for rent in District 1 ₫230 25m2 - (52/11 Nguyen Huy Tu, Dakao ward, D.1) ảnh map ẩn bài đăng này kh.phục bài đăng này

K. tìm thấy các mục đc s.x
đóng toàn m.hình
hiện ... {total} tin<<<<< x.trc1 to 100 về 748 tiếp >
yêu thích không yêu thích ẩn không bị ẩn nữa