«»

optionsclose
thiết lập lại
hiển thị {hit} bài đăngyou have hiddendone<<<<< x.trc1 to 9 về 9 tiếp >

Import Manager (Garment) (Bắc Giang) hide this posting restore this posting

Purchasing Manager ($1300) (H Nội) hide this posting restore this posting

Warehouse Manager (Textile-garment, $2000) (Long An) hide this posting restore this posting

Customs Clearance Manager ($2000) (Hải Phòng) hide this posting restore this posting

Trưởng phòng Mua h ng ($800) (Bắc Ninh) hide this posting restore this posting

Merchandising Manager ($2000) (Long An) hide this posting restore this posting

Trưởng phòng Điều h nh Vận tải (1500$; Logisti (H Nội) hide this posting restore this posting

Trưởng phòng Mua h ng (tiếng Trung; $1000) (H Nội) hide this posting restore this posting

Merchandiser ($2500) - KOREAN only (Hai Duong) hide this posting restore this posting

K. tìm thấy các mục đc s.x
includes hidden postings×
đóng toàn m.hình
hiển thị {hit} bài đăngyou have hiddendone<<<<< x.trc1 to 9 về 9 tiếp >
yêu thích không yêu thích ẩn không bị ẩn nữa