try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Stylish Antler Luggage / Hành lý thời trang Antler - ₫900000 (Ho Chi Minh, Binh Thanh)

1234

giao sẵn
kích thước / cỡ: 49x28x78
số/tên kiểu: Antler Marcus Medium
tạo/nhà sản xuất: Antler
điều kiện: như mới

Stylish, good-quality, strong Antler Luggage. I purchased it in UK for £89 and selling it for £30, or around 900,000 VND

If you will buy it today, I will sell it for 600,000 VND

It is very cheap, because I need some extra cash at the moment.

Looking forward to your responses.

Thank you.

***

Phong cách, chất lượng tốt, hành lý Antler mạnh mẽ. Tôi đã mua nó ở Anh với giá 89 bảng và bán với giá 30 bảng, tương đương khoảng 900.000 đồng

Nếu bạn mua nó hôm nay, tôi sẽ bán nó với giá 600.000 đồng

Nó rất rẻ, bởi vì tôi cần một số tiền mặt thêm vào lúc này.

Mong trả lời của bạn.

Cảm ơn bạn.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7080111466

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]