mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Lightly used misc art supplies - ₫100.000 (Vung Tau)

điều kiện: tốt

- 1X wooden palette NOT USED

- 3X brushes used with acrylic / used a little more than depicted in the photo

- 1X palette knife used / used a little more than depicted in the photo

Purchased in January 2021.

100,000 VND

Sorry, no shipping.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7301105619

đã đăng:

hay nhất [?]