try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Antique - ₫1 (New York)

12345

số/tên kiểu: Korean
tạo/nhà sản xuất: Ming
điều kiện: tốt

CHINESE HUANGHUALI FURNITURE
FROM MING & EARLY QING DYNASTIES.

CALL FOR PRICES. hiện t.tin l.hệ
New York , NY
WEBSITE : www.mingfurnitureltd.com
( ENGLISH & CHINESE )

1.Late Ming Dynasty Pair of Huanghuali Wood Rose Chairs with Openback Design 17th C.

2.Ming Dynasty Pair of Tall Huanghuali Wood Cabinets Cica 1600 - 1700

3.Ming Dynasty Pair of Huanghuali Wood Yokeback Side Chairs Circa 1600 - 1700

4.Late Ming Dynasty Huanghuali Wood Two Drawer Altar Coffer 17th C.

5.Design Circa 1600 - 1675 Ming Dynasty Huanghuali Wood Luohan Bed with Round Legs & Double Circle
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7182009840

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]