mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Antique - ₫1 (New York)

12345

số/tên kiểu: Korean
tạo/nhà sản xuất: Ming
điều kiện: tốt

CHINESE HUANGHUALI FURNITURE
FROM MING & EARLY QING DYNASTIES.
“C 1450-1750”

FOR MORE INFO..
WWWMINGFURNITURELTDC0M
( ENGLISH & CHINESE )

1. Pair of Huanghuali Wood Rose Chairs with Openback Design 17th C.
2. Pair of Tall Huanghuali Wood Cabinets C . 1600 to 1700
3. Pair of Huanghuali Wood Yokeback Side Chairs C. 1600 to 1700
4. Huanghuali Wood Two Drawer Altar Coffer 17th C.
5. Huanghuali Wood Luohan Bed with Round Legs & Double Circle Design C. 1600 to 1700
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7308080533

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]