try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

BABY CARRIER/SLING - ₫300000 (DISTRICT 7)

tạo/nhà sản xuất: CHICCO
điều kiện: tốt

CHICCO BABY CARRIER FOR SALE - CAN CARRY UP TO 15KG. ORIGINALLY PURCHASED IN UK.
HAPPY TO NEGOTIATE ON PRICE. PICK UP IN DISTRICT 7, AROUND CRESCENT MALL AREA.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7055694935

đã đăng:

hay nhất [?]