mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Levi's 501 Jeans - ₫500.000 (Vung Tau)

kích thước / cỡ: W32 L32
số/tên kiểu: Straigh Leg Button Fly
tạo/nhà sản xuất: Levi's 501
điều kiện: xuất sắc

QC khác của n.dùng này

Levi's 501 - Straight Leg - Button Fly - W32 L32 - Jean

Worn lightly, washed in cold water and air dried.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7301106392

đã đăng:

hay nhất [?]