mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

✨ 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐄𝐀𝐂𝐇𝐄𝐑𝐒 𝐅𝐎 (Tay Ninh, Bien Hoa)

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 40,000,000vnd - 45,000,000 gross per month

Full-time teachers to teach English:
- Kindergarten level
- Secondary and high school level
𝗪𝗢𝗥𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗠𝗘:
Monday – Friday (7:30am – 5:00pm), approximately 2 hours for lunch break, free lunch.
𝗕𝗘𝗡𝗘𝗙𝗜𝗧𝗦:
• Salary range: 40,000,000vnd - 45,000,000 gross per month
• 100% paid for public holidays, 1 weeks off Lunar New Year
• Free Health care insurance.
• Free work permit, if committing 1-year working.
• Supporting a letter for doing a 2-year working visa.
• Free lunch
𝗥𝗘𝗤𝗨𝗜𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦:
• Bachelor degree is compulsory and educational major is an advantage.
• Teaching certificate and teaching skills relating to the vacancies.
• A laptop would be needed
+ Native speaker would be advantage
NOTE: teacher outside vietnam can apply
𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗔𝗧𝗘: NEXT SCHOOL YEAR (August- September 2021)
𝗘𝗠𝗔𝗜𝗟: hiện t.tin l.hệ
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7310734443

đã đăng:

hay nhất [?]