Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 10 FULL-TIME POSITIONS IN NINH BINH, HAI DUONG & QUANG NINH PROVINES ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: Full-time: 1500 ~ 1700$/month

1. Description
SIC Company is now looking for Native and European English teachers at all provinces such as Hanoi, HCM, Hai Phong cities, Quang Ninh, etc… Currently, all classes are available for teachers. Details as follow:
 Nationality: Native and European teachers (USA, UK, Autralia,.......)
 Location: Hanoi, HCMC, Nha Trang, Hue, Da Nang, Hai Phong, Bac Ninh, Hai Duong.... all provinces in VN
 Starting time: ASAP
 Age of student: Flexible (Teacher can choose)
 Level: Teacher can choose
 Payment: Monthly

2. Requirment
 Age: 21~55
 Bacholor’s Degree (or teaching experience)
 Teaching certificate (or teaching experience)
 Friendly, funny, Humourous, responsible teacher

3. Teaching benefit
 Salary: Monthly at 10th from 1500-1700$
 Year reward: 200 ~ 400 (a year contract)
 Completion bonus
 Work permit supported
 Sponsor to get working visa
 Free training course
 Advice on finding a house
 Set up local account
 Professional development

4. How to apply
 Send us your CV & all related documents (passport, degree, certificate & picture...)
 Phone no: 0969.196.298
 Skype: SIC.VN
 Website: www.englishteacher.edu.vn
 Facebook: https://www.facebook.com/bui.mai.507
 Hanoi Office: H12B, 28 Lane, Xuan La Str, Tay Ho Dist, Hanoi
(opposite to No 60, 28 alley, Xuan la street, Tay Ho district, Hanoi)
 HCMC Office: 2nd Floor, 102A Huynh Van Banh Str, 15 Ward, Phu Nhuan Dist, HCMC
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6892859276

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]