Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích English teacher for Kindergarten in the morning (Dist 1 - HCM) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 1000 usd/month

Requirements:
- Having enough Bachelor's degree and Teaching Certificate (or Bachelor's degree in Education)
- Good pronunciation.

Schedule:
- Working time: 8 - 11am (3 hours/day) - 5 days/week
- Time to start: 09/2019

Teaching at:
- International Citizen Kindergarten - 195 Co Bac St., Co Giang Ward, Dist. 1, HCMC
- Student age: 3 - 6 years old (12 students/class)

Salary: 1000 usd/month (pay by VND)
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6914564237

đã đăng:

hay nhất [?]