t.l dưới đây
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

English teacher needed - TEACH FROM HOME

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
làm tại nhà ok
lương thưởng: $18-22 USD+Bonuses

Teach English online from the comfort of your own home with iTutor Group.

https://join.itutorgroup.com/#/?fromwhere=mgm&referralCode=CVWX

We are pleased to bring you the opportunity to teach ESL online with iTutor Group. They are the premier online ESL teaching company with over 30,000 teachers working worldwide online from their own homes. Enjoy teaching students with varying degrees of English ability from China, Taiwan and Japan.

Benefits:

Work from the comfort of your home.

Competitive salary of $18 - $22 per hour (with extra bonuses).

Minimum of 10 hours per week with the freedom to book as many extra hours as you like.

24 hour scheduling so you are in control of your hours.

Pre-planned lessons already loaded into the teaching platform for each session.

Multiple session types including adult and junior classes.

I/T support during lessons in-case of any technical difficulties.

Requirements:

iTutor Group are looking for self motivated and enthusiastic teachers who have the ability to motivate students and control the online classroom.


Do not need to have any prior online or classroom based experience.

To enjoy the freedom of working from your own home either part-time of full-time: APPLY TODAY!!!!!

https://join.itutorgroup.com/#/?fromwhere=mgm&referralCode=CVWX
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 7285531823

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]


Kh. có t.tin l.hệ? nếu người đăng không nhập số điện thoại, email, hoặc
th.tin l.hệ khác, craigslist có thể th.báo cho họ qua email.