Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích English teacher needed (Nghe an) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: 15

This is Hang - I have an English Center in Vietnam called ATA English School. The new-established school located in Nghe An province in the north central of Vietnam.

I'm currently looking for a native English speaking teacher start working as soon as possible.
*Benefits:
- Salary: Starting pay is from $15/class/1.5hour.

- A free private room

- Contract completion bonus for outstanding performance.

If you are interested in the position, please let me know as soon as possible. Feel free to send any questions along. Thank you.
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6911704467

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]