Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích English teaching jobs in Vietnam (Bien Hoa City) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 1600 - 2000 USD/month ( After all tax)

We are looking for 5 NATIVE ENGLISH TEACHERS who:

Hold a passport from native english speaking countries
Hold at least a BA degree
Hold a teaching certificate ( TEFL, TESOL, CELTA …)
Have a passion for education
2 years teaching experience preferably

4. Job details:

Amazing salary : 1600 USD - 2000 USD / month ( After tax )
Accomodation Housing allowance : 100 USD / month
Health insurance provided
Benefits : Work permit paid by the school
Relaxing working hours :26 teaching hours / week ( no office hour)
5 working days / week. 2 days off in a row on weekdays
Material : Course book and curriculum provided by the school ( Focus on general English and IELTS Preparation)
1,5 year contract ( Ending contract bonus available)
Small to medium class size
Student age : primary to high school
Full assistant to find accomodation and get adapted with the new working environment
Friendly and professional colleagues ( Native English teachers and local teachers )

5. Join us now!!!

Send me your CV to us

  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6899762146

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]