Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích English teaching positions in China ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: hợp đồng
lương thưởng: depending on your qualification

We are looking for Oral English Teachers to teach in our schools all over China.

We can not only accept native speakers, but also non-native speakers from Europe and Latin America.

Accomadation and the utilities are covered.

If you are interested then please email us a copy of your resume with photo. we can send you back the rest of the working conditions detailed.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6852940960

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]