mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

ESL Teachers for new Academic Year (Ho Chi Minh City)

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 3-5% (salary) per semester

- ENGLISH TEACHERS FOR THE NEW ACADEMIC YEAR -

Hi guys!
We are seeking ESL Teachers for the new school year as expected to start in late August.
We totally welcome and create chances to cooperate with the expats that are currently living in Vietnam as well as outside our border.

BENEFITS:
- Visa Sponsorship
- Work Permit Sponsorship
- Bonuses
- Pay raise policy
- Travel Allowance

REQUIREMENTS:
- Native teacher from UK, US, Canada, New Zealand, Australia, South Africa, and Westerners
- Bachelor's Degree holder or relevant
- Teaching Certificate holder (CELTA / TESOL / TESOL / TEFL or equivalent)
- Background Check holder

Please send your Resume, Passport, Teaching Certificate, Degree and Background Check to hiện t.tin l.hệ .

Cheers!
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7305515815

đã đăng:

hay nhất [?]