mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

ESL Teachers for new Academic Year (Ho Chi Minh City)

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 3-5% (salary) per semester

- ENGLISH TEACHERS FOR THE NEW ACADEMIC YEAR -

Hi guys!
We are seeking ESL Teachers for the new school year as expected to start in late August.
We totally welcome and create chances to cooperate with the expats that are currently living in Vietnam as well as outside our border.

Salary: Up to 460,000₫ per hour (net)

Benefits:
- Visa Sponsorship
- Work Permit Sponsorship
- Bonuses
- Pay raise policy
- Travel Allowance

Requirements:
- Native teacher from UK, US, Canada, New Zealand, Australia, South Africa, and Westerners
- Bachelor's Degree holder or relevant
- Teaching Certificate holder (CELTA / TESOL / TESOL / TEFL or equivalent)
- Clean Criminal Record holder

Kindly send your CV to hiện t.tin l.hệ .

Cheers!
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 7305516094

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]