Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ESL teachers hiring for Shanghai or Beijing in China (Shanghai) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 3000USD above/month

Looking for ESL teachers for one famous Global English Training Company.

Working Location: Training centers of downtown of Beijing or Shanghai, China. Usually in Shopping Mall close to Metro.

Working time: 25 hours to 35 hours per week.

Job Requirements:
1. 2 years teaching Experience or 120 hours TEFL.
2. Native speaker (USA, UK, SA, IRE, NZ,CA, AU).
3. Clean Criminal Background.
4. University Degree.

It is full time job for one year contract.
Free flight and working visa application can be provided if you get the offer after online interview.
If you are interested to apply this job, please send CV to my email hiện t.tin l.hệ
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6914611257

đã đăng:

hay nhất [?]