t.l dưới đây

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Flexible online English teaching (Online) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
làm việc từ xa okay
lương thưởng: $10-18 USD

https://www.ipalfish.com/klian/web/dist/m/teacher/invite.html?uid=930746


PalFish – What is it?
PalFish is an app that allows you to chat and earn with adult ESL learners from all over the world from your mobile device.
Get paid talking over the app in English with adults as well as children…


PalFish Official Kids Course Job Description

PalFish Kid also provides an education platform for you to teach Chinese children from the comfort of your own home to help young students achieve their English goals.

Start date: Immediately

Hours:
Peak hours are Monday-Sunday 6pm-9pm, and Saturday-Sunday 9am-10pm in Beijing time.
Teachers are not required to work full shifts

CLASS STRUCTURE
One-on-one class for age 3~12 children

TEACHING DEVICE
Able to teach on multi-platform (tablet, mobile phone)


PalFish Requirements
Teaching certification (TEFL, TESOL or others)
Have experience in teaching kids
Native English speakers from Australia/US/UK/Canada/Ireland/New Zealand with a neutral accenthttps://www.ipalfish.com/klian/web/dist/m/teacher/invite.html?uid=930746
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6910950600

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]


Kh. có t.tin l.hệ? nếu người đăng không nhập số điện thoại, email, hoặc
th.tin l.hệ khác, craigslist có thể th.báo cho họ qua email.