mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Full-time teacher - NES (Pleiku - Gia Lai)

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: depends on your experience

𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞:
Monday – Sunday (1 day off per week, not weekend)
+ In the mornings and afternoons: public schools (6 – 18 years old)
+ In the evenings: English center (3 – adults)
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭𝐬:
• Salary: 38,000,000 net/ month (maximum)
• Free work permit if you commit to sign a 1-year contract and can submit Bachelor degree + police check + teaching certificate + health check
• Free accommodation
• 100 working hours per month. If over will get $25 per hour for the number of teaching hours exceeding than normal
𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬:
• Native English speaker
• Bachelor degree is a must
• Teaching certificate is a must
• Having teaching experience
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐚𝐭𝐞: ASAP (after passing the online interview)
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7303000813

đã đăng:

hay nhất [?]