mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Morning Shift Kinder 2hours each day ( Except Wed) (District 7)

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: 400.000-450.000 vnd per hour

Dear teachers,
I am looking for a good teacher who can teach at a kinder school.
Level: 2-6 years old.
Require: Teachers have experience in teaching and some documents concern on
If you are interested in that, you can send CVs and attach a video introduce yourself, and send it to me again.
Hope to cooperate well with some teachers.
Thank you!
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7298240199

đã đăng:

hay nhất [?]