Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Native Speakers wanted in China!Competitive salary, TEFL training (Chengdu, Sichuan) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 8000-14000 RMB
thực tập

Native Speakers wanted! Work visa provided!

REQUIREMENTS
1) Native English Speakers speakers from US, UK, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Africa.
2) High school degree or above. Bachelor & Master is a PLUS, not a must.
3) ESL teaching experience is a PLUS, not a must.
4) TEFL/TESOL/CELTA is a big plus.

Send your resume to hiện t.tin l.hệ

This job offer is ONLY available for native speakers from US, UK, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Africa.

Fabulous Education Consultancy Services Ltd.
Khao San Road, Bangkok

Send your resume to hiện t.tin l.hệ to start enrollment process and enjoy the life in CHINA ASAP!
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6904300966

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]