mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

On Tue and Thur morning 1.5 hrs each day (Bình Tân)

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: 400.000-450.000 vnd per hour

Fixed Schedule School: Kinder school - -------> Ages of students: 2-6-year-old
Have experiences in teaching with Kids
Active and happy in teaching
The schedule will work during summertime,
If you still have free time and want to work with kids, this is a good place for you to join
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7302624834

đã đăng:

hay nhất [?]