t.l dưới đây

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Online English Teacher - Teach from home! (remote) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: hợp đồng
làm việc từ xa okay
lương thưởng: $19 USD + bonuses

https://t.sayabc.com/apply.html?source=1&via=REFERRAL&rc=EEO1BF
SayABC Overview
Teach ESL online through SayABC’s interactive platform with pre-uploaded National Geographic lessons.

They are owned by VIPKID but have more flexible hiring policy when it comes to nationality.

SayABC Requirements
– Bachelor degree or above

-Native level of English from USA, Canada, UK, Australia, Ireland, New Zealand and South Africa (South Africans must be living outside of South Africa due to location of server)

-Meet at least one of the following requirements:

Minimum two years teaching experience(including homeschooling, tutoring, coaching, mentoring, or other life experiences)
A bachelor’s degree or above related to education, literature, or teacher training
A teacher qualification certificate of home country, such as PGCE
A language teaching certificate, such as TESOL, TEFL, CELTA, etc
– Tech Requirements

A computer with audio and video capability
High speed internet with Ethernet connection – test here
SayABC ESL Teacher Job Description
SayABC provides international learning experience for 5-12 year old children in China.
The format is one-to-four classes – teach four students at once through the video platform.
Lesson plan is provided for you.

https://t.sayabc.com/apply.html?source=1&via=REFERRAL&rc=EEO1BF


https://t.sayabc.com/apply.html?source=1&via=REFERRAL&rc=EEO1BF
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6906549421

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]


Kh. có t.tin l.hệ? nếu người đăng không nhập số điện thoại, email, hoặc
th.tin l.hệ khác, craigslist có thể th.báo cho họ qua email.