Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Part time - Teaching Position - Ho Chi Minh City (Go Vap Area) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 20$

I am looking an english teacher who look for extra class in the evening
Locations: Go Vap area
Students: Primary kids
Teaching time: Monday, Thursday and Friday evening from 5h15 to 7h15pm, thursday from 6h00pm to 7h00pm
Pay rate: 20$ per hour
Requirements:
Native English Teachers from the US, UK, Australia, Canada
🇨🇦 University degree and the teaching certificate.
CV & Application letter; Passport
BA in any educational fields
=>Teaching Certificates (CELTA, TESOL, TEFL...)
1 color portrait

If you are interested in it, please send your CV and any related documents via email: hiện t.tin l.hệ
Thanks for reading!
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6912438184

đã đăng:

hay nhất [?]