mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Position Teaching Secondary school 14 hrs Tue to Thur (D3 and Tan Phu)

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: 400.000-450.000 vnd per hour

Good morning all,
I am needing a teacher at district 3 and Tan Phu district
The schedule is from Tue to Thur Secondary school
Needing teacher has experience in teaching
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7302414896

đã đăng:

hay nhất [?]