Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích SE Asia's Top STEAM school - New Center, long-term opportunity (Go Vap) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: very competitive - is based on qualifications and experience

Brand-New center near the airport. Reputable school that is growing.
Part-time at first, but as the new center fills, more hours will be added.
STEAM program is a fun way to teach.
Salary based on experience and qualifications, but is highly competitive compared with other HCMC schools.
Career opportunity as the school is growing, and this new center has only just begun.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6915326538

đã đăng:

hay nhất [?]