Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Teach online, nice job. NES. $17-$20/hr ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: hợp đồng
lương thưởng: $17-$20 / hour

We are a leading online English teaching company, hiring now.
Work from your home, you need a good internet connection.
Salary starts at $17-20/hr, depending on qualifications and interview. There are also some bonuses, and yearly raises.
You do not need to prepare for the lessons, we provide you with very good teaching material.
The classes are 30min., one-on-one, teaching motivated Chinese kids.
You choose your hours.
If interested, use this link to our job application page:
https://www.dadaabc.com/teacher/landing?referrer=K5L5H5H5G504
We hope to hear from you soon.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6896870341

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]