t.l dưới đây

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Teachers needed for the 2019-2020 Academic year (Hanoi) ẩn bài đăng này hiện

12345678

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: Starting salary from 510,000VND per hour, increasing based on experience and qualifications

We're now recruiting for full-time and part-time teachers for our Schools Link program.

✅ Positions start Monday 12th August with two-week paid training.
✅ Weekday daytime only.
✅ All schools in Hanoi only.
✅ Highly competitive hourly rates (starting from 510,000 VND/hr gross, increasing based on experience and qualifications).
✅ Guaranteed 70 teaching hours/month for full-time teachers.
✅ End of contract bonus, health insurance, and paid for visa and work permit for full-time teachers.

Please send your CV and copies of your documents to hiện t.tin l.hệ
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6915314886

đã đăng:

hay nhất [?]


Kh. có t.tin l.hệ? nếu người đăng không nhập số điện thoại, email, hoặc
th.tin l.hệ khác, craigslist có thể th.báo cho họ qua email.