mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Teaching position at a kindergarten (Ho Chi Minh City)

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: Work is guaranteed throughout the year with only TET holiday and Christmas day off (incl. Vietnamese holidays). If a holiday is needed for 2 weeks or more this can be negotiated.

Seeking a kindergarten teacher for a school in district 1, to work 20 hours per week for students ages 5-6 years old.
Must be an experienced teacher who can work for at least 6 months.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7309118277

đã đăng:

hay nhất [?]