Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Urgent need for Teachers from US, UK, Canada, Ireland, Australia, New ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 1,600 $ - 2,000 $ per month (after tax)


Teachers from US, UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand are required urgently. The age of the students will be 6 years old – adults and Working schedule will be 5 days/week.

The Working hour will be not more than 26 teaching hour, no office hour. The Class size is 10 - 15 students/class.

Salary and benefits:

• Salary: 1,600 $ - 2,000 $ per month (after tax).
• Paid vacation and paid sick leave.
• Housing allowance.
• Airfare bonus ending contract.
• Sponsor work visa and work permit.

Who are we looking for?
• Native English Teachers from US, UK, Canada, Ireland, Australia and New Zealand.
• Holding Bachelor degree or above.
• Holding TEFL/ CELTA/ TESOL.
• Start working immediately.

Send your latest CV immediately.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6890032720

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]