try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

DJI Spark Combo--5000mAh Mobil Charger - ₫9000000 (Ho Chi Minh City)

số/tên kiểu: Spark
tạo/nhà sản xuất: DJI
điều kiện: xuất sắc

QC khác của n.dùng này

Complete Spark Combo set, with quadcopter, controller, 3 battery packs (625usd), huge 5000mAh mobil charging station (125usd), blade guards, along with carying case.

Not flown--selling so Spark may see more skies. 9mil vnd (400usd), Maya 090.318.0243 @ Thien Nghiep, city of Phan Thiet, Binh Thuan. No text messaging.

Spark Combo info here: https://www.amazon.com/DJI-Spark-Remote-Control-Combo/dp/B075TDRS2M/ref=sr_1_1?keywords=dji+spark&qid=1584367166&sr=8-1

Mobil Charger here: https://m.dji.com/product/spark-portable-charging-station


  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7135024487

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]