mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

looking for a Cleaner (Saigon)

lương thưởng: 1000
job title: Philipina cleaner
I am looking for an english speaking cleaner to make my place a shiny home and also do some reflexology to relief tension.
Send me your email with phone number an a photo.
Thanks a lot and have a great day.

Cleaning: 300
Reflexology: 700
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • OK to highlight this job opening for persons with disabilities.

mã tin: 7758024145

đã đăng:

hay nhất [?]

đang tải
reading
viết
saving
searching