Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Sweet young cleaning lady in D7 (D7) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 50-250k++ per hour

Seeking a young and sweet girl to come clean my place once a week wearing nice outfits for me (cosplay etc).

Salary is negotiable from 50-250k per hour, email me including your age, recent picture, and experience you might have and we can discuss details.

Also include a contact number (whatsapp or viber). European early 30s.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6913190832

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]