try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

40 x Travel Ready 125cc Automatics ~ SteviesGarageVietnam.com (Stevie's Garage)

12

Suzuki amity

màu sơn: vàng
nh.l: xng
số: tự động

QC khác của n.dùng này

Travellers look in!

Why buy an unreliable and dangerous Chinese bike for a few hundred dollars, and still have to worry about racks etc too!

40 x Suzuki Amity 125cc automatic

Step-Thru platform

Lockable rear storage box on proper brackets that allow the seat to come up without removing box! Stick all your luggage inside and no need to worry as it is also rainproof !

Underseat storage and MASSIVE secure lockable storage box on the back!

Legally registered
Bluecard
Company stamped invoice in your name

Only $400usd each

0-8282-368-33
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7079403869

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]