try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Motorbike for rent (HCMC) - ₫1000000 (Hcmc)

123456

2010 yamaha

màu sơn: đen
nh.l: xng
số: tự động
t.thái tiêu đề: sạch
điều kiện: tốt

We have bikes for rent (HCMC)
All of them are fully checked mechanically by our workshop, making it in good conditions prior to renting period and reasonable price.
The rental included service maintenance: fix machine, electric and lights system, change oil, and washing the bike.
Any further information, give me a call now to be served as your expectation.
+84(0)77.34.037.88
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7083291603

đã đăng:

hay nhất [?]