Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Two Honda Win's for SALE - ₫13000000 (Ho-Chi-Minh City) ẩn bài đăng này hiện

12345

Honda Win

nh.l: xng
số: tay
thay thế động cơ (CC): 110
điều kiện: tốt

FOR SALE:
After 3 Weeks of travel with these two nice motorbikes we sell our
2xHONDA WIN 110 cc all in very good condition.
Engine oil and oil chain changed every 400km.

White motorbike :
New battery
New accelerator wire
New clutch cable
Service done
Blue card
Helmet
Locker
1 luggage rack
3 bungees
1 key


GREEN motorbike :
Service done
Blue card
Helmet
Locker
1 luggage rack
3 bungees
1 key


THE PRICE is 550 USD or 490€

Let me know if you are interested and we can met in Ho-Chi-Minh City so you can take a look and try them
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6871856409

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]