Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Comic book/ manga artist needed (Saigon Vietnam) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: hợp đồng
lương thưởng: To be discussed.

Experienced writer seeking new artist collaborator. I need a skilled artist who is able to follow highly detailed scripts of instructions well. Professional/ published experience is not required but please have work to show me which demonstrates your character and background work as well as style. I will pay well for this project.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6872683973

đã đăng:

hay nhất [?]