Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Vietnamese zither (đàn tranh) for sale - ₫4000000 (District 2) ẩn bài đăng này hiện

12

delivery available
số/tên kiểu: Phuong Dinh
tạo/nhà sản xuất: Duyet Thi Trang
điều kiện: mới

Một trong 4 cây đàn thập lục tứ tuyệt Kim Thổ Thủy Hỏa phục dựng của Duyệt Thị Trang.
Mới 100%, tiếng trong và bay bổng.

This zither belongs to Kim Tho Thuy Hoa zither collection created by Vietnamese master of the đàn tranh, Master Duyệt Thị Trang. Brandnew and good sound quality.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6860922408

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]