Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₫24000000000 / 8br - 86m2 - House For Sales with Nice Serviced Apartment in Cong Quynh District 1 (Cong Quynh. District 1) ẩn bài đăng này hiện

8BR / 9+Ba 86m2 sẵn có th7 19

giặt ủi trong tòa nhà
có đồ đạc
căn hộ
ga-ra gắn liền

House for sales with new serviced apartment in Cong Quynh area, District 1 with a total area of 86 Sqm, three floors, all 13 rooms, crowded residential areas, service apartments designed by our experts to be eye-catching, suitable for all Asia-Europe tenants. Price is VND 24 billion Vnd. Customers who are in need of goodwill to buy for business or need other advice, please contact Mr. Tony. Enthusiastic advice guides to visit there. Thank for reading my news.
  • có thể liên hệ người đăng tin này với những dịch vụ hoặc lợi ích thương mại khác

mã tin: 6937327373

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]