try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Business English tutor available (hcmc)

buổi chiều có sẵn
buổi tối có sẵn
các ngày trong tuần có sẵn
trình độ học vấn đã hoàn thành: thạc sỹ

I'm TESOL certified ESL teacher from Canada, currently living in hcmc and teaching English. I have business degree. I can teach Business Math, Statistics, Finance, Economics, Communication etc subjects upto university level (depends on the curriculum). Looking for opportunities in universities who offer MBA / BBA courses in English medium
  • có thể liên hệ người đăng tin này nếu bạn là người sử dụng hoặc thuê lao động. Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7221456880

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]