mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

English Teacher Looking for Full Time

buổi chiều có sẵn
buổi sáng có sẵn
trình độ học vấn đã hoàn thành: cử nhân

Hello everyone :))))

My name is Jonathan and I am a Non-Native English teacher. I prefer teaching kids from 5 to 8 years old and I have experience with kids from 2 to 10 already :)

I am looking for a full time from Monday to Friday. Minimum 20 hours a week.

I am based in Thao Dien so I am looking for a school in D1 - D2 or Bin Thanh area.
(please refer the picture above for the location I would prefer to teach)
  • có thể liên hệ người đăng tin này nếu bạn là người sử dụng hoặc thuê lao động. Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7309119755

đã đăng:

hay nhất [?]