mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Math Science Physics Statistics teacher available (hcmc)

buổi chiều có sẵn
các ngày trong tuần có sẵn
ngày cuối tuần có sẵn
thông tin giấy phép: TESOL Certificate IV
trình độ học vấn đã hoàn thành: thạc sỹ

I can teach English Medium Math, Science, Physics, Statistics at secondary or high school or university level. I have 150-hour TESOL qualification, Master degree, and Canadian passport. I'm stable with a work permit and part time schedule that I can adjust. Available weekdays or weekends for an interview

IB GED Senior Cambridge London University O' level or A' level GCE GCSE IGCSE Pearson Edexcel SACE WACE
  • có thể liên hệ người đăng tin này nếu bạn là người sử dụng hoặc thuê lao động. Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7310234122

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]