favorite
favorite
ẩn
hiện
flag

Đ.đăng

in

Female Vietnamese Virtual Assistant

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: Vietnamse Full Time Virtual Assistant

Hi, I am Vietnamese living in Texas. I have an insurance agency and i need a virtual assistant in Vietnam to do data entry and answer phone calls in Vietnamese.

Please only contact me if you can speak a little english and can work US time. 8am to 5pm central time.

I will train and show you how to do what i need you to do.

Thank you
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6978055992

đã đăng:

hay nhất [?]