«»

tùy chọnđóng

thiết lập lại
hiện ... tin<<<<< x.trc1 to 1 về 1 tiếp >
see in map view
K. tìm thấy các mục đc s.x
đóng toàn m.hình
close map
hiện ... tin<<<<< x.trc1 to 1 về 1 tiếp >
yêu thích không yêu thích ẩn không bị ẩn nữa