try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Looking for roommate Saigon (HCMC)

Hi,

Looking for roommate, hope not to find scammers here.

Preferably Thu Duc, D9.

About me: educated local 28 female.

Leave your phone and I will contact you.

Thank you.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7201954020

đã đăng:

hay nhất [?]