Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích $20 Per Appointment. Telemarketing Opportunity (Anywhere) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: hợp đồng
làm việc từ xa okay
lương thưởng: $20 per appointment

We are a US-based solar development firm seeking excellent sounding telemarketers for our program. It pays $20 per appointment set. It is completely realistic to get 1 appointment per hour and very easy to get 1 appointment every 2 hours.

Here is an example of me saying the script on a live call:
https://youtu.be/YQozAJQwpRw
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6914290767

đã đăng:

hay nhất [?]