mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Ao Pos

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: Discuss opportunity further - reply ad

Looking for seasoned telesales closers having previous experience selling financial instruments

Top points and weekly salary , all details provided on telephone call interview

Reply to ad to discuss in further detail
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7295332973

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]