mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

AO's Needed Financial Telesales

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: $200 a week, Comms,

Looking for Openers/Closers to be based from home. Ideally based in Asia.already be based Package includes inital $200 a week salary and Commission.

Please send a synopsis of experience.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7284951127

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]